Monday, January 30, 2006

Hikmah Al Qur'an dan Hadist

Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. (QS.Al Mu’min:58)

Rasulullah saw ditanya tentang pahala puasa hari Asyura, beliau menjawab:”Menghapus dosa-dosa tahun yang lalu”. (HR.Muslim)

Manusia secara individu dan masyarakat dewasi ini hanya mengutamakan pendapatan dan peningkatan taraf hidup dan tidak memperdulikan kehidupan yang lebih mulia yaitu kehidupan akhirat. (Ulama)

Serombongan orang menjenguk kawan mereka yang sedang sakit dan mereka terlalu lama mengerumuni yang sakit itu. Ketika akan pergi mereka berkata kepadanya:”Berpesanlah sesuatu kepada kami”. Yang sakit itu berkata:”Aku berpesan jika kalian menjenguk saya lagi jangan terlalu lama”. (Arif Bijak)

Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. (QS. Al Mu’min:59)